Luty 7, 2018

PRZEDSIĘBIORCY I PODMIOTY PUBLICZNE

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym (m. in. samorządom), oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie obsługi prawnej o charakterze doraźnym lub w oparciu o stałą współpracę.

W ramach obsługi prawnej oferujemy usługi m. in. w zakresie:

Opiniowania i konsultowania kwestii prawnych wynikających z bieżącej działalności przedsiębiorstwa/podmiotu publicznego.

Konsultowania, opiniowania i przygotowywania projektów umów, jak również opiniowania spraw związanych z wykonywaniem i zmianą zawartych umów cywilnych, handlowych, bankowych itp.

Prowadzenia negocjacji w ważnych dla przedsiębiorstwa sprawach, jak również pomoc w budowaniu strategii negocjacyjnych podmiotu; reprezentowanie podmiotu w procedurze mediacyjnej.

Opiniowania i konsultowania spraw z zakresu spraw pracowniczych (akty wewnętrzne, regulaminy, umowy, szkolenia, spory z pracownikami, itp.).

Reprezentacji w postępowaniach administracyjnych związanych z wpisem do rejestrów, wydawaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.

Reprezentacji w sporach sądowych.

Prowadzenia postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Przeprowadzania szkoleń wewnętrznych dla przedsiębiorcy/podmiotu publicznego (według zapotrzebowania).

Oferujemy dostosowane do potrzeb i możliwości Klienta warunki współpracy.