Styczeń 29, 2018

Mediacje / Negocjacje

Mediacje to zupełnie inne spojrzenie na rozwiązywanie sporów i konfliktów. Od momentu uzyskania uprawnień mediatora sądowego ilość spraw sądowych w Kancelarii zakończonych ugodą zwiększyła się o ok. 30 %.

 

Mediacja w swojej istocie to dobrowolna, poufna forma rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia, bezstronna – mediator – pomaga stronom wypracować porozumienie w ważnych dla nich sprawach, poprzez pomoc we wzajemnej komunikacji i określaniu istotnych dla stron interesów.
Mediator pozostaje neutralny, niezaangażowany po żadnej ze stron przez cały proces mediacji i pracuje w celu zbudowania przez strony akceptowalnych rozwiązań problemowych.

Mediacja jest możliwa do przeprowadzenia we wszelkich sprawa, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, sprawy dotyczące wykonania umów, podział majątku, dział spadku, sprawy rodzinne (alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy okołorozwodowe), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich oraz sprawy administracyjne.

Korzyści z mediacji:

Mniejsze koszty                                                               ok. 5 x tańsza niż proces

Szybkie rozstrzygnięcia sporu                                    ok. 13 x szybsza niż proces

Zwiększenie stopnia kontroli i wpływ na wynik                    ok. 50% kończy się ugodą

Termin i czas prowadzenie mediacji dostosowany do stron

Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Zachowanie dotychczasowych relacji – rozwiązania na dłużej

Przestrzeganie zawartego porozumienia            ok. 90% dobrowolnie wykonywanych

Praktyczne i wykonalne ustalenia              – ugoda może być tytułem egzekucyjnym

Przerwanie biegu przedawnienia

 

  • samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie porozumienia.
  • utrzymanie wzajemnych dobrych lub poprawnych relacji.
  • zachowanie korzystnego wizerunku.
  • obniżenie poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową.

Mediacje prowadzone są przez radcę prawnego Marcina Dziki – mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy, Jeleniej Górze, Legnicy… i Bielsku-Białej.

Kancelaria współpracuje również  z innymi stałymi mediatorami oraz prowadzi szkolenia w zakresie mediacji.

Miejsce mediacji – Oleśnica, Wrocław. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z mediatorem miejsca mediacji.

 

 

NEGOCJACJE

Negocjacje są bardzo skuteczną formą osiągania porozumienia, zarówno w trakcie trwającego już procesu, jak poza nim, np. w zakresie ustalenia warunków zawarcia umowy, zasad współpracy, warunków sprzedaży ruchomości i nieruchomości, itp.

W ramach Kancelarii oferujemy kompleksowe wsparcie naszych Klientów w tym zakresie. W