Styczeń 29, 2018

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie:

 1. Spraw cywilnych:
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, naruszenia posiadania,
  ustanowienie służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o zapłatę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • wykonania umów, roszczeń z rękojmi i gwarancji,
 • umów kredytowych, pożyczek i innych spraw bankowych
 • o naruszenie dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora dla osoby
  niepełnosprawnej,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • sprawy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnią mieszkaniową, itp.
 1. Spraw rodzinnych:
 • o rozwód, o separację (równolegle sprawy o podział majątku małżeńskiego),
 • o ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • w zakresie zmiany nazwiska,
 • o alimenty, itp.
 1. Spraw administracyjnych:
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, oddanie do użytkowania, podział i scalenie nieruchomości, ustalenie przeznaczenia gruntów, wnoszenie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, itp.
 • reprezentacja w postępowaniach zawisłych przez organami administracji publicznej, itp.
 1. Reprezentowanie w sprawach zawisłych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
 2. Mediacje cywilne i gospodarcze.