Zakres Usług

Zapoznaj się z ofertą świadczonych usług.
Go to Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie:

Spraw cywilnych
Spraw rodzinnych
Spraw administracyjnych

Go to Mediacje / negocjacje

Mediacje / negocjacje

Mediacje to zupełnie inne spojrzenie na rozwiązywanie sporów i konfliktów. Od momentu uzyskania uprawnień mediatora sądowego ilość spraw sądowych w Kancelarii zakończonych ugodą zwiększyła się o ok. 30 %.

Go to PRZEDSIĘBIORCY I PODMIOTY PUBLICZNE

PRZEDSIĘBIORCY I PODMIOTY PUBLICZNE

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym (m. in. samorządom), oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie obsługi prawnej o charakterze doraźnym lub w oparciu o stałą współpracę.

Go to szkolenia

szkolenia

Klientom Kancelarii oferujemy szkolenia przygotowywane w zależności od zapotrzebowania. Szkolenia prowadzone są przez sprawdzoną kadrę doświadczonych prawników w różnych dziedzinach i specjalnościach.

Jesteś zainteresowany współpracą ?

Kancelaria

Kilka słów o nas i o naszej działalności
W ramach Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Dziki świadczymy pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Prowadząc powierzone nam sprawy staramy się znajdować optymalne rozwiązania nie tylko ona drodze sporu sądowego, ale także stosując w jak najszerszym zakresie alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje).

Każda zlecona nam sprawa jest inna, każda wymaga indywidualnego podejścia i dla każdej sprawy staramy się znaleźć najlepszy z możliwych sposób jej rozwiązania.


radca prawny Marcin Dziki
radca prawny Marcin Dziki

Oleśniczanin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy im. Juliusza Słowackiego. W 2000 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył kurs Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z Chicago-Kent College of Law oraz uzyskał First Certificate in English.

Od 30 kwietnia 2010 r. prowadzi praktykę radcy prawnego w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Dziki. Od listopada 2016 roku mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Prywatnie miłośnik jeździectwa, wycieczek rowerowych oraz literatury.

Podmioty gospodarcze (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki prawa handlowego) wspieramy w ramach obsługi prawnej zarówno w zakresie pomocy doraźnej, jak kompleksowej stałej obsługi.

  • Pomoc prawną oferujemy w zakresie:

1. Opiniowania i konsultowania kwestii prawnych wynikających z bieżącej działalności podmiotu.

2. Konsultowania, opiniowania i przygotowywania projektów umów, jak również opiniowania spraw związanych z wykonywaniem i zmianą zawartych umów cywilnych, handlowych, bankowych, itp.

3. Prowadzenia negocjacji zarówno na etapie przedsądowym, jak w trakcie postępowań sądowych; budowanie strategii negocjacyjnych firmy.

4. Opiniowania i konsultowania spraw z zakresu spraw pracowniczych (akty wewnętrzne, regulaminy, umowy, szkolenia, spory z pracownikami, itp.); współpraca ze związkami zawodowymi.

5. Reprezentacji w postępowaniach administracyjnych związanych z wpisem do rejestrów, wydawaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp.

6. Reprezentacji w sporach sądowych.

7. Reprezentacji w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych.

8. Przeprowadzania szkoleń wewnętrznych dla przedsiębiorcy (według zapotrzebowania),

9. Sporządzanie dokumentacji, procedur, statutów, regulaminów, itp.

  • Oferujemy dostosowane do potrzeb i możliwości Klienta warunki współpracy.

Współpraca

Zasady współpracy

Honorarium za prowadzenie sprawy, zasady stałej współpracy lub udzielanie porady prawnej ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności od charakteru danej sprawy, stopnia jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Zasadą jest, że wynagrodzenie ustalane jest po pierwszym spotkaniu z Klientem i wstępnej analizie sprawy. Stawki minimalne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804).

Zasady płatności.

Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo z góry, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej.

Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

W przypadku stałej obsługi prawnej honorarium ustalane jest w formie ryczałtu lub stawki godzinowej.

 

Współpracujemy z następującymi Kancelariami:

Klient Klient Klient Klient

"Qui non appellat, approbare videtur sententiam"
— kto się nie odwołuje, ten akceptuje wyrok

Informacje bieżące

Zapoznaj się z informacjami bieżącymi
KLAUZULA RODO
Niniejszym informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest radca prawny Marcin Dziki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Dziki, ul. Gen. Józefa Hallera 20/8, 56-400 Oleśnica, nip 911 167 15 64
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zlecenia i mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy jego wykonaniu, jak również podmiotom, od których będą uzyskiwane informacje niezbędne do wykonania zlecenia i podmiotom, od których będą dochodzone roszczenia,
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych radcy prawnemu Marcinowi Dziki jest dobrowolne,
5. informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać m. in. pod adresem mailowym kancelaria@mdziki.pl lub bezpośrednio w Kancelarii.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
w przypadku zmiany stanu prawnego przetwarzanie danych odbywać się będzie stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
Don't miss out. Subscribe today.
×
WordPress Popup